Pylové zpravodajství

30. květen 2023 15:17

Dominantní alergeny: trávy, dub, černý bez, jitrocel, šťovík, řepka olejka, jehličnany

V průběhu uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo středně velké až velké množství pylových alergenů. Nejhojnější byl ještě pyl minimálně alergizujících jehličnanů, jejich sezona květu ale v nižších polohách již končí. Prvního letošního vrcholu dosáhla sezona trav.

Dub už dokvétal, potíže mohl vyvolávat jen ve středních a vyšších polohách. Ostatní alergeny - buk, jírovec, ořešák, černý bez, moruše, řepka olejka, jitrocel a šťovík - se vyskytovaly jen v nižším počtu.

Pro nejbližší období neočekáváme žádnou významnou změnu v druhovém zastoupení pylových alergenů ani v jejich koncentraci. Dominovat budou trávy včetně kulturních trav (obilovin). V současné době je v běhu první vrchol sezony jejich květu, který bude pokračovat i v dalších dnech. Vedle trav se bude hojněji objevovat také pyl jitrocele, šťovíku, řepky, černého bezu a kopřivy. Postupně bude přibývat spor plísní.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio