Pylové zpravodajství

16. duben 2024 15:30

Dominantní alergeny: dub, bříza, buk, vrba, jírovec, ořešák, řepka, jehličnany, sezóna trav přede dveřmi

V uplynulém týdnu se celkové množství pylových alergenů v ovzduší drželo stále na velmi vysoké úrovni. V první polovině týdne ještě dominoval pyl břízy, ve druhé polovině týdne se již množství pylu břízy začalo rychle snižovat.

Od středy začala plná sezóna květu dubu, jehož pyl může zkříženou reakcí prodlužovat období potíží osob alergických na pyl břízy. Vedle těchto alergenů byl v ovzduší přítomen pyl buku, jírovce, javoru, ořešáku, řepky a minimálně alergizujících jehličnatých stromů – smrku a borovice.

Pravidelně se začala objevovat ojedinělá pylová zrna trav. Chmýří uvolňované z topolů je pro alergiky neškodné (jedná se o polétavý aparát nesoucí semena topolů). Kvetoucí řepka může dráždit citlivé osoby svou vůní, ale její pyl je jen slabým alergenem.

V tomto týdnu očekáváme v souvislosti s poklesem teplot snížení celkové koncentrace pylových alergenů v ovzduší. Sezóna břízy již bude doznívat i ve středních polohách, podobně bude doznívat sezóna vrby. Množství pylu dubu se bude stále držet na vysoké úrovni.

Při slunečném počasí se může výrazně zvýšit vzdušná koncentrace pylu smrku a borovice, tyto alergeny ale většinou alergické problémy nevyvolávají. Pyl jehličnanů může vytvářet žluté povlaky na hladkých površích. V ovzduší budou přítomna také pylová zrna ořešáku, jírovce, buku a řepky. Začnou se objevovat pylová zrna jitrocele.

Začátek plné sezóny trav očekáváme na přelomu dubna a května.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio