Pylové zpravodajství

6. duben 2021 16:00

Dominantní alergeny: jasan, bříza, olše, topol, vrba, jilm

Uplynulý velikonoční týden přinesl spíše jen nižší až střední koncentraci vzdušných pylových alergenů. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenu je již u konce, podobně jako sezona květu lísky. Přibylo pylu jasanu a slabě alergizujících pylových zrn topolu, vrby a jilmu.

Pravidelně se již také objevovala ojedinělá pylová zrna břízy. Nejhojnější byl v ovzduší pyl minimálně alergizujícího tisu a parkových cypřišovitých.

Pro nejbližší období očekáváme jen malé množství pylových alergenů v ovzduší. Koncem týdne se s oteplováním bude množství pylu v ovzduší rychle zvyšovat. Dominovat bude pyl jasanu, přibude také pylu vrby, habru a jilmu, naopak pylu olše bude stále ubývat.

Nejhojněji bude zatím v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí, plná sezona květu břízy – nejobávanějšího jarního alergenu – začne záhy po oteplení.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio