Předvelikonoční dívčí obchůzky v Bánově na Slovácku

Velikonoční zvyky a pomlázka jsou zasvěceny chlapcům, ale doba před Velikonocemi byla ve východním slovanském okruhu zasvěcena dívkám.

Ty obcházely vesnice a domy s opentlenými zelenými ratolestmi a zpěvem a zaříkávadly přivolávaly jaro a dobrou úrodu. Tyto předkřesťanské rituály postupně splynuly s křesťanskými a tam, kde se předvelikonoční dívčí obchůzky se zelenými ratolestmi dochovaly, se výrazně snížil věk aktérek tohoto rituálu: dospívající dívky na vdávání vystřídala malá děvčátka v krojích.

Jejich zelené ratolesti jsou dodnes zdobeny nejen stuhami, ale i svatými obrázky a kontinuálně se tento zvyk, jemuž se říká přinášení „Nového leta“, dochoval pouze v Bánově na jihovýchodnímSlovácku. Poslechněte si v reportáži.

Spustit audio