Představitelé českých církví podepsaly Ekumenickou chartu

23. leden 2007

Představitelé většiny českých křesťanských církví včera v Praze při bohoslužbě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů podepsaly Ekumenickou chartu. Mezinárodní dokument Charta Oecumenica byl přijat v roce 2001 během evropského ekumenického setkání ve Štrasburku, avšak církve na východě se k jeho podpisu dostávají z různých důvodů později než církve na západě Evropy, kde už je charta většinou na národních úrovních podepsána.

Charta Oecumenica je směrnicí pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě. Vyzývá ke společnému hlásání evangelia, k odstraňování předsudků, ke společné modlitbě a dialogu. Odmítá zneužívání náboženství a církví pro etnické nebo nacionalistické účely a vyzývá ke smiřování národů a kultur a k ochraně stvořeného. Klade důraz také na prohloubení společenství s židovstvím a vyzývá křesťany, aby se stavěli proti veškerým projevům antisemitismu a antijudaismu.

Dále se v chartě církve zavazují, že budou uznávat svobodu náboženství a svědomí každého člověka a že budou otevřeny rozhovoru se všemi lidmi dobré vůle, že budou sledovat společné záležitosti a svědčit o křesťanské víře. Zároveň také říkají, že budou přistupovat s úctou k muslimům.

Účastníci ekumenické bohoslužby

Ekumenická bohoslužba, při které byla Charta Oecumenica včera podepsána, se uskutečnila v modlitebně sboru Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze. Zúčastnili se jí představitelé většiny křesťanských církví, které jsou členy Ekumenické rady církví (ERC), a zástupci České biskupské konference.

Kardinál Miloslav Vlk v kázání během bohoslužby ocenil, že se shromáždili lidé z různých církví k modlitbě a Boží chvále. Vyzdvihl obecenství různých církví modlících se společné apoštolské vyznání víry a modlitbu Otče náš, kterou Ježíš odkázal svým učedníkům.

Kardinál Miloslav Vlk při kázání

Ekumenickou chartu všem účastníkům bohoslužby představil místopředseda Ekumenické rady církví a biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal. Mimo jiné uvedl, že charta byla přijata "jako směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě, jako naše společné svědectví Kristu, které vydáváme jako křesťané kontinentu, z něhož se všechna ta minulá rozdělení církví exportovala do celého světa, kontinentu, který je stále méně a méně křesťanský".

Před podpisem charty si všichni účastníci bohoslužby zapálili svíčku. K tomu je vyzval předseda ERC a Rady Církve bratrské Pavel Černý: "Heslem dnešního večera a také heslem na cestě ke třetímu Evropskému shromáždění křesťanů je téma Kristovo světlo září nade vším." A jelikož toto světlo podle jeho slov připomíná svíce, která při bohoslužbě hořela na kazatelně, vyzval několik lidí, aby si od ní zapálili svou svíčku a pomohli roznést světlo všem zúčastněným.

Zapalování svíček
Spustit audio