O Mělníku, Ludmile, Jarošovcích a vinobraní

4. září 2021

Město na soutoku - Mělník - máme spojen především s vinicemi, ale jeho sláva se váže především k dávné historii.

Osídlen byl už v neolitu, ale ještě slavnější období zažil v 9. a 10. století za dob slovanského kmene Pšovanů, z nějž vzešla i kněžna Ludmila, poté svatá Ludmila.

Už od roku 1000 se na Mělníku tradoval zvyk dávat hrad, a poté i město pod ním, kněžnám a královnám věnem. Po příchodu císaře a krále Karla IV. se z města věnného stalo i město královské a právě on nechal na Mělník přivézt z Burgundska a kraje Campagn vinnou révu.

Od té doby se všechny zvyky i tradice na Mělníce točí především kolem vinohradů a na ně navázaných řemesel. Lidové zvyky z Mělnicka zpracovává už více než 70 let folklórní soubor Jarošovci.

Spustit audio