Markéta Škopková navázala na dílo svého otce. Nakreslila betlém a umístila ho do Jablonce

České země se chlubí dlouhou tradicí malovaných betlémů, které se lidé kupovali, doma vystřihovali a pak sestavovali. K nejslavnějším malovaným betlémům patří ty od Mikoláše Alše, Josefa Lady nebo maloskalského výtvarníka Vlastimila Rady.

Nová vlna zájmu o malované papírové betlémy se zvedla na konci 20. století a trvá dodnes. Jednou z významných osobností novodobého betlémářství byl malíř Jiří Škopek, který v roce 1951 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Od 60. let minulého století tvořil malované vánoční pohlednice, na kterých betlémské motivy zasazoval do reálií Libereckého kraje, například pod hrad Frýdštejn nebo na železnobrodský statek Na Bělišti. A od pohlednic nebylo daleko k betlémům. Z jeho dílny vzešly třeba betlémy Maloskalský a Železnobrodský, vydal se ale také do dalších míst Českého ráje nebo do Podkrkonoší.

  • Výstava Jiřího Škopka v Městské galerii MY v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní ulici v Jablonci nad Nisou je otevřená od 9. 12. 2021 do 28. 2. 2022 (středa - sobota 10 - 12.30 a 13 - 17 h, o státních svátcích zavřeno).

Na dílo svého otce navázala Markéta Škopková, která vystudovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové obor keramika a porcelán, ale věnuje se i dalším výtvarným disciplínám. Na svém kontě má Tříkrálový betlém a nyní se k tématu vrátila na popud jabloneckého galeristy Jana Strnada a nakreslila betlém umístěný do Jablonce nad Nisou. Ústřední scéna betlému je v typické místní mačkárně skla, tzv. driketě, jejíž předlohou je existující stavba v Kokoníně. V Jabloneckém betlému ale nechybí ani některé dominanty města, jako je třeba kostel sv. Anny nebo zdejší radnice. Jablonecký betlém si můžete koupit v Městské galerii MY, kterou najdete v informačním centru v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní ulici.

A ještě jedno překvapení. Jablonecký betlém skrývá také malou hádanku. V kresbě se ukrývají osobnosti spojené s Jabloncem nad Nisou, je jich celkem 13 a Jan Strnad slibuje, že kdo dokáže postavy určit a jako první přinese do Městské galerie MY lístek, na kterém bude všech 13 správných jmen postav v betlému, získá hodnotnou cenu.

Pokud si chcete prohlédnout malované pohlednice Jiřího Škopka nebo si koupit Jablonecký betlém jeho dcery Markéty, pak navštivte Městskou galerii MY v Domě Scheybalových v Jablonci nad Nisou. Jestliže to už letos nestihnete, budete mít možnost i v roce 2022.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...