Jak vypadala svatá Zdislava? Odborníci zrekonstruovali její tvář

Pravděpodobná podoba svaté Zdislavy
Pravděpodobná podoba svaté Zdislavy

Po více než sedmi stoletích se lidé můžou podívat do tváře světice Zdislavy. Patronka Libereckého kraje je pochovaná v bazilice v Jablonném v Podještědí a tam je i nově vystaven její pravděpodobný portrét.

Ten vznikal za spolupráce českých a brazilských odborníků, kteří její tvář zrekonstruovali s použitím nejmodernějších technologií. Z fotografií jejích kosterních pozůstatků vytvořili v počítači model lebky, který potom sloužil jako základ 3D modelu její pravděpodobné podoby. Na podobizně spolupracoval třeba odborník na 3D grafiku z Brazílie Cícero Moraes a jihočeský geofyzik Jiří Šindelář, organizátorem projektu byl velitel komendy svaté Zdislavy Augustin Karel Andrle Sylor. Projekt rekonstrukce podoby svaté Zdislavy podpořil také Jihočeský kraj.

 „My se už několik let s kolegy zabýváme zaváděním nejmodernějších technologií v archeologii a historii. A proto, abychom vytvořili reálný, přesný a podrobný model těch kosterních ostatků, umíme využívat těch nedestruktivních metod. Nemusíme svítit na ty ostatky žádnými paprsky, žádným laserem, dokážeme ten model vytvořit z jednotlivých fotografií,“ vysvětlil Jiří Šindelář. 

Postup vzniku portrétu

„Je určitě velmi složitém se k takovým ostatkům dostat. Velkou výhodou pro nás je, že Cícero Moraes má za sebou už nějakých deset, možná více podobných prací, které realizoval přímo pro Vatikán. A to samozřejmě ty dveře otevírá,“ zmínil Jiří Šindelář brazilského profesora grafiky a 3D designu, který už například zrekonstruoval podobu svatého Antonína Paduánského.

Zdislava z Lemberka (1220 - 1252) byla česká šlechtična, manželka pana Havla z Lemberka a matka čtyř dětí. Proslula dobročinností vůči chudým a uzdravující službou u nemocných. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Je patronkou rodin, spolupatronkou českého národa a patronkou České dominikánské provincie. Od roku 2000 je také hlavní patronkou Litoměřické diecéze a od roku 2002 patronkou Libereckého kraje.

Brazilec Cícero Moraes pak na model lebky světice, dodaný českou stranou, nanášel v počítači měkké tkáně. Jejich tloušťku pak odhadoval na základě posledních poznatků v tomto oboru. Jediným problémem byly oči, jejichž barva se nedá z kostry vyčíst. Barvu proto konzultoval se specialisty na 13. století. Zdislava na portrétu má oči modrošedé.

Portrét je vystaven v bazilice v Jablonném, kde je pohřbena i Zdislava

Portrét Zdislavy z Lemberka dnes slavnostně odhalili v bazilice v Jablonném a požehnal jí i litoměřický biskup Jan Baxant. Podobizna teď bude vystavena v bazilice vedle místa, kde je Zdislava pohřbená.