Dotační program Nová zelená úsporám Light pomůže nízkopříjmovým domácnostem zvýšit energetickou úspornost rodinných domů. Hosté Velké radioporadny radí, jak snižovat náklady

21. únor 2023

Nízkopříjmovým domácnostem ohroženým energetickou chudobou stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí nově poskytuje dotace pro snížení energetické náročnosti budov. Program Nová zelená úsporám Light je jednodušší získat a s vyřízením žádosti zdarma pomohou specialisté Státního fondu životního prostředí. Týká se zateplení fasád a střech nebo výměny oken či dveří. Určen je však pouze pro rodinné domy, zároveň je nezbytné dodržet další podmínky.

HOSTÉ:
Alena Zieglerová, odbornice v oblasti zaměstnanosti a příjmů z Institutu pro sociální inkluzi
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Václav Šváb, energetický specialista občanského sdružení ENVIC
Ondřej Pokorný, energetický poradce firmy Energy Centre České Budějovice

Nejvíc dotazů posluchačů Velké radioporadny se týkalo dotací na energeticky úsporné úpravy domů a bytů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. „Oba dva programy aktuálně běží. Přijímáme žádosti, administrujeme je a proplácíme,” říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Cílovou skupinou programu Nová zelená úsporám Light jsou osoby nejvíce ohrožené energetickou chudobou. „Program je cílen na seniory, na domácnosti, které jsou tvořeny invalidy třetího stupně, a na domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení,” popisuje Valdman. Dotační program je zároveň zaměřen pouze na rodinné domy.

„Je to jednoduchý program na základní opatření jako je výměna oken, zateplení fasády, zateplení střechy,” doplňuje Valdman. Mezi specifika programu také patří pomoc s podáním žádosti a vyřízením dotace, která je zdarma poskytovaná sítí specialistů. Rozdíl je také v samotném vyplácení dotace, ta je přidělována předem a až do výše 150 000 korun.

Pro přidělení dotace je také důležité splnit podmínku trvalého bydliště v dané nemovitosti k 12. září minulého roku. „Pokud by se někdo přestěhoval do nějakého domu, který by chtěl nyní využít pro program NZÚ Light, a do té doby v něm neměl trvalé bydliště, tak ho využít nemůže,” upozorňuje Valdman. „Může ale využít program klasický, Nová zelená úsporám.”

Limity by měly stačit

Celkový limit dotace je však také limitován částkami na jednotlivá opatření. „Jednotlivá opatření jsme stavěli na referenční budově, kterou byl menší dvoupodlažní vesnický domek,” vysvětluje Valdman. Limity jsou nastavené na každé jedno okno či metr fasády a vycházejí také ze zkušeností s komplexním programem Nová zelená úsporám.

Limity se tak skládají pro každý dům na míru, dají se také poskládat tak, aby byla výsledná dotace co nejvyšší. „Právě i s tím v terénu jsou schopni poradit naši specialisté, ať už to jsou energetičtí specialisté, sdružovaní v EKIS (Energetická konzultační a informační střediska) a nebo místní akční skupiny,” doplňuje Valdman.

Žádosti o dotace se podle energetického poradce firmy Energy Centre České Budějovice, Ondřeje Pokorného nejčastěji týkají výměny oken. Program teprve začíná, zatím tak není jasné, zda jsou dotace na pokrytí nákladů dostatečné. „Uvidíme, jak se budou pohybovat ceny. Co zatím mám vysledováno, tak dotace by mohla být pokrýt nějakých 60 %,” říká.

„Ověřovali jsme limity na základě realizovaných výměn v loňském roce. Snažili jsme se je nastavit tak, aby pokryly hodně výrobků na trhu. Skutečná cena se ukáže, až nám budou postupně žadatelé dokládat realizaci. Nejsme přesvědčeni, že by limity byly tak nízké, jak hovořil kolega,” odporuje Valdman. O zvýšení limitů tak SFŽP ČR momentálně neuvažuje.

Úpravy musí být udělané pořádně

Pro docílení co nejvyšších úspor je nezbytné použít kvalitní prvky a úpravy provést důsledně i za cenu vyšších nákladů. „Je to zásadní. Použít kvalitnější výrobek, to znamená s nižším součinitelem prostupu tepla, jako jsou trojskla s lepším rámem a kvalitně udělat realizaci, je lepší,” říká Václav Šváb, energetický specialista občanského sdružení ENVIC.

Informace o požadavcích na jednotlivé prvky a další důležité informace pro žadatele jsou sepsány v tzv. Závazných pokynech. „Doporučuji je přečíst, jsou velmi jednoduché. Jsou tam zmiňované technické parametry u jednotlivých výrobků, ať už je to tloušťka zateplení nebo požadavek na trojsklo u oken,” navazuje Valdman.

Volba konkrétních výrobků nemá, kvůli fixním limitům na jednotlivé prvky, vliv na výši přidělené dotace. „Náklady nerozčleňujeme na to, jestli se občan rozhodne měnit i parapety a další věci. V podstatě je to fixní částka na výměnu jednoho okna,” doplňuje Valdman. Závazné pokyny a další dokumenty jsou dostupné na stránkách SFŽP ČR.

Je potřeba myslet na návazná opatření

Samotná výměna oken pro snížení nákladů nestačí, lidé by při provádění úprav měli myslet také do budoucna. „Pouhou výměnou oken dochází k malé úspoře, do 10 % z celkové spotřeby energie na vytápění. Dům se tím zároveň utěsní proti přirozenému provětrávání takže se ve spodních koutech nebo okolo oken můžou začít objevovat plísně,” varuje Šváb.

„Doporučoval bych kombinovat výměnu oken s dalším zateplením, ideálně s celkovým, ale chápu, že řada lidí na to nemá peníze,” dodává Šváb. Podle něj je vhodné raději vyměnit část oken a zeď zaizolovat než měnit jen okna bez úpravy na fasádě. „Důležitá věc je, když mám nová okna, tak myslet na pravidelné větrání,” dodává Šváb.

„Výměna oken by měla být startovací část opatření a lidé by měli myslet i do budoucna, aby mohli, až naspoří, pokračovat v úsporách domu. Při výměně oken je vhodné, pokud vím, že budu chtít zateplovat třeba za dva roky fasádu, například osadit okna na vnější líc obvodového zdiva. Je potřeba myslet dopředu na další návazná opatření,” uzavírá Pokorný.

V celém speciálu Velká radioporadna s podtitulem Život k nezaplacení se také dozvíte, zda je o dotaci možné žádat i pokud podmínky splňuje pouze jeden spoluvlastník, jak se od nového roku změnil systém příspěvků na bydlení nebo za jakých podmínek se vyplatí investice do fotovoltaiky či výměny kotlů a na co všechno se vztahuje velký program Nová zelená úsporám.

autor: mwal
Spustit audio

Související