Dětem ze sociálně znevýhodněných rodin pomáhají v Novém Boru s předškolní přípravou

1. duben 2014

Předškolní klub pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin v Novém Boru na Českolipsku. Má připravit na příchod do školy. S dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin pracují v občanském sdružení Rodina v centru už více než dva roky. Dnes už mají dostatečně velké prostory, kam rodiče vodí i mladší děti.

„Nastupují do první třídy velmi znevýhodněné, protože jsou nepřipravené. Rodiny málokdy dají své dítě do předškolního zařízení, do mateřské školky."

Důvody, proč děti nechodí do standardní mateřské školy, je podle Magdaleny Kudláčkové z o.s. Rodina několik:

„Ty rodiny řeší finanční položku stravování. Pro rodiče je to náklad třeba 500 korun. Vzhledem k tomu, že maminky nejsou většinou zaměstnané a doma vaří, tak je to pro ně zbytečnost.“

„Maminky si svoje děti chtějí hlídat samy a chtějí je mít pod kontrolou. Nechtějí je dávat do prostředí, které pro ně mnohdy může znamenat i nějakou nepříjemnost s ohledem třeba na barvu pleti," vysvětluje, proč novoborské občanské sdružení Rodina v centru zřídilo předškolní klub pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Magdalena Kudláčková. Podle ní jsou děti z těchto rodin jiné.

„Oni mají v sobě mnohem více přirozeného temperamentu. Výchova v těchto rodinách neprobíhá tak, jak jsme zvyklí my. Oni děti podporují v jejich potřebách, v tom smyslu, že zákazy tam moc neprobíhají. My je nechceme předělávat, ale chceme je naučit, že existuje prostředí, kde to svoje chování budou muset malinko změnit."

Rodiče si klub pochvalují

Děti v zelených pláštěnkách, které mají, aby se neumazaly, malují temperami sluníčko. V záplavě temperové barvy na stolech ani není jejich výtvor vidět. Kromě toho mají i další aktivity.

„Děláme zpívánky, snažíme se s dětmi cvičit, ale hlavně se snažíme s nimi chodit ven," přibližuje činnost klubu jedna z pracovnic.

„Kluk to potřebuje, protože on je sám, je jediný, takže mezi děti potřebuje, aby nebyl tak divoký, pokud mezi ně přijde. Změnil se, zklidnil se, chová se jinak. Měli jsme v plánu dát ho do školky od 4 let. Jemu jsou tři roky. Až mu budou čtyři, může jít do školky," shrnuje zkušenosti z dopoledního předškolního klubu Žaneta Miková.

Obdobně je na tom i maminka tříleté Valerie, Lucie Tancošová:

„Změna na těch dětech je opravdu vidět. Těm dětem to pomáhá, jsou jiné a hodně věcí se naučily."

Často děti z předškolního klubu podnikají výlety společně s dětmi z klasických školek.

Děti i rodiče se na nich vzájemně poznávají a mohou se v budoucnu vyhnout někdy nešťastnému zaškatulkování.

Spustit audio