Čtvrteční Noční linka: Co byste se ještě rádi naučili?

20. duben 2023

Možná jste si v mládí vybrali obor, kterému jste se věnovali celý život, ale z nějakého důvodu to nebyl ten, který jste chtěli opravdu studovat. Jakému oboru byste se rádi ještě přiučili? Možná je to nějaké řemeslo, které byste rádi ovládali. Někdo by se chtěl naučit třeba šít, vyšívat, pracovat se dřevem, případně se naučit cizí jazyk. Možností je mnoho a mě zajímá, co byste se rádi naučili ještě vy. Na vaše odpovědi budu čekat v dnešní Noční lince.

Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. Učením se u lidí i u některých živočichů rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování, takže může vzniknout i předávaná (tradovaná) kultura, odlišná v různých společnostech.

Spustit audio