Co se událo v roce 2006 v pravoslavné farnosti v Rokycanech?

5. leden 2007

Začátek nového roku je dobrou příležitostí ke zhodnocení roku uplynulého. O takovou bilanci jsme požádali romského kněze Davida Dudáše. Co se za rok 2006 událo v jeho pravoslavné farnosti v Rokycanech nového?

"Hrozně moc věcí. S Boží pomocí jsme opravili chrám, ne že bychom zakončili opravy, ale udělali jsme alespoň polovinu fasády, a to jsme plánovali 5 let, že se k tomu jednou dopracujeme. Takže zaprvé jsme udělali fasádu, opravovali jsme chrám a zadruhé jsem se snažil, aby se společenství víc utužilo. Krásné je to, že v dnešní době, při svaté liturgii, a nejenom při svaté liturgii, při jakémkoli setkání lidí, tak už tam jsou nejen Romové, ale i Češi, Ukrajinci, Slováci, Rumuni a neuvidíte tam, že by se jeden od druhého odtahoval, je tam společná modlitba, společná snaha. Když je nějaký problém, tak ti lidé si navzájem pomáhají, navzájem se podpoří, jeden za druhého se dokáží modlit."

Další novinkou je, že pravoslavná obec v Rokycanech má konečně faru.

Opravená fasáda chrámu Nejsvětější Trojice v Rokycanech

"Opravovali jsme i dům, který jsme zakoupili, doopravili, vysvětili, takže máme v Rokycanech už nejen chrám, ale i farní dům."

Velmi radostné je, že v loňském roce vznikla pobočka farnosti v Příbrami.

"Vytvořili jsme v Příbrami filiálku, která funguje, dostali jsme chrám od města."

Co se týče vzniku filiálky v Příbrami, zajímalo mě, jak se tam podařilo získat věřící lidi.

"Ti lidé sami přišli, přišli za mnou do Rokycan, že tam jsou a abychom přijeli do Příbrami, abychom se tam s nimi modlili, takže jsem splnil samozřejmě svoji povinnost a v Příbrami jsme skutečně dali lidi dohromady. Jsou tam Ukrajinci, Češi, Slováci, jsou tam Romové, srbští Romové, takže je to také takové pestrobarevné. Ti lidé to opravdu chtějí, chtějí se modlit, chtějí se scházet, takže je to tam velice dynamické a pro mě to nebylo tak těžké jako v Rokycanech, kde jsme začínali od nuly. Tady ti lidé skutečně jsou a chtějí pracovat. Pomohlo nám město, získali jsme chrám od města, takže to tam opravdu funguje, bylo to také trošku těžké zpočátku, protože byly problémy s bohoslužebným místem, ale v tuto chvíli to tam opravdu funguje a já bych řekl, že je to dobré, že se vzájemně podporujeme: Rokycany - Příbram, Příbram - Rokycany, ta podpora je vzájemná a je to opravdu dobré."

A jak David Dudáš celkově hodnotí práci ve farnosti v loňském roce?

"Já si myslím, že jsme s Boží pomocí jsme udělali strašně moc práce, není třeba se chlubit, ale je třeba především poděkovat Bohu."

Spustit audio