Českolipské gymnázium musí zrušit třídu osmiletého oboru

22. srpen 2011

Gymnázium v České Lípě čekají v příštích letech změny. Kraj se rozhodl od školního roku 2012/2013 zrušit v rámci optimalizace na gymnáziu osmiletý obor.

Žáci, přátelé školy i město se tohoto kroku báli, protože by mohl být pro školu likvidační. Město proto žádalo po Libereckém kraji kompromis - pokud se zruší jedna třída osmiletého gymnázia, ať ji nahradí jedna třída čtyřletého oboru.

„V červenci byla schválena změna v kapacitě oborů na gymnáziu v České Lípě. Od školního roku 2012/2013 bude na tomto gymnáziu pouze jedna třída čtyřletého a jedna třída osmiletého gymnázia.“ říká vedoucí krajského odboru školství Jiřina Princová a jedním dechem dodává, že nejde o likvidační opatření: „Neznamená to že by se gymnázium rušilo – bude fungovat dál s tím že všechny děti, které jsou na studium přijaty či už studují gymnázium dostudují.“

Česká Lípa dlouhodobě se záměrem kraje vyjadřovala nesouhlas. Ve městě vznikla na podporu gymnázia řada petic a radnice se rozhodla za gymnázium bojovat.

„Musím říci že je to dlouhodobější proces, který se diskutoval. I zastupitelé sami na základě přímluvy pana zastupitele Skokana přijali usnesení že zástupce, kterým jsem já, v zastupitelstvu kraje bude prosazovat to, aby i když to osmileté gymnázium skončí, tak město Česká Lípa trvá na tom, aby bylo nahrazeno třídou čtyřletého gymnázia.“ říká starostka České Lípy Hana Moudrá a pokračuje: „Tento příslib na kraji je, prošel i písemnou formou a já věřím že kraj dostojí svým slibům a v roce 2016 bude otevřená jedna třída čtyřletého gymnázia navíc.“

A slova starostky Hany Moudré potvrzuje i Jiřina Princová: „My nemáme problémy s podporou čtyřletých oborů gymnaziálních. Naopak – na Českolipsku je nižší podíl všeobecně-vzdělávacích oborů a pro nás bude jenom dobře pokud se škola změní do této výsledné podoby.“

autor: sas
Spustit audio