Život na horách má svá specifika a každé hory svoje řemesla. My se podíváme za těmi z Jizerských hor

21. březen 2015

Hory jsou dnes spjaty především s turistikou. Ať jsou to lyže, nebo kola či procházky. Dříve tomu tak nebylo a přesto se lidé na horách museli uživit. Tradiční řemesla ale z hor pomalu mizí tak jak zmizely malé fabričky.

Jizerské hory byly vyhlášené především skleněnými korálky. „Ta tradice tady byla, je a doufejme, že i bude. Je to takové krásné a nejnosnější řemeslo Jizerských hor. Ale co bude dál, nikdo neví," říká spisovatelka Klára Hoffmanová. Sama je mírnou optimistkou.

To se týká i dalších dosud přežívajících řemesel, se kterými se lidé, často nevědomě, setkávají téměř denně. Ať jde od truhláře, tesaře, zedníky, či zámečníky.

„Byla tu řada šikovných zámečníků, jeden z nich se kamarádil se samotným doktorem Kittelem," připomíná Hoffmanová tajemného lékaře a léčitele Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela. Samotné spisovatelce schází třeba šikovná krejčová.

Přidává zážitek z nákupu oblečení v Praze: „To co jsem viděla v buticích, které nejsou levné, tak to je děs a hrůza," posteskla si s tím, že není nad zlaté české ručičky. A proto aby nezahálely a děti našli vztah k řemeslům napsala knížku Devatero řemesel v říši víly Izeríny.

Spustit audio