V Turnově objevili archeologové rozsáhlé mohylové pohřebiště z doby bronzové

27. říjen 2018

Při průzkumu v průmyslové zóně v Turnově archeologové odkryli šest žárových hrobů z mladší doby bronzové. Ty byly původně kryté mohylami. Je to asi první doklad mohylového pohřebiště v naší oblasti z té doby, řekl novinářům archeolog z turnovského muzea Jan Prostředník.

„Tehdy to bylo obvyklé, ale mohyly nacházíme třeba v lesních oblastech, které nebyly obdělávané. Tady díky tomu, že jsme ve staré sídelní oblasti, tak všechny mohyly byly nivelovány, byly rozorány, takže my je dnes už nevidíme,“ uvedl Prostředník.

Podle něj dělají nyní odborníci antropologický výzkum a další analýzy, zejména radiokarbonové datování. „Důležité bude zjistit, zda v každém hrobě byl jeden jedinec či zda to byly přídavné hroby. A zjistí se samozřejmě věk a pohlaví zemřelých,“ dodal Prostředník. Nálezy jsou staré zhruba 3000 let.

Výzkum v průmyslové zóně pomohl odhalit také vesnici z mladší doby železné. „Tedy vesnici Keltů z třetího až druhého století před naším letopočtem,“ uvedl archeolog.

Na výstavě na jaře

Nález je významný tím, že jde zatím o nejrozsáhlejší sídliště z tohoto období v horním a středním Pojizeří. Dosud byly z této dějinné etapy nalézané spíše ojedinělé sídlištní objekty nebo stopy po různých lidských činnostech pod skalními převisy v Českém ráji.

Podle archeologa budou nalezené historické předměty v příštím měsíci restaurovat, veřejnosti je chce muzeum představit na výstavě na jaře příštího roku. „Jsou to hlavně keramické nádoby,“ dodal Prostředník. Pro výstavu se podle něj pokusí vytvořit i 3D animaci žárových hrobů s mohylami.

Turnov a jeho okolí je považován za místo nejstaršího osídlení v Libereckém kraji a nálezy z dřívějších období tam nejsou neobvyklé. Jeden význačnější nález mají archeologové z letošního roku také z Přepeř, kde objevili pozůstatky sídliště z mladší doby kamenné.

V zemi byly kamenné sekerky, fragmenty nádob či rozpadlá pec. Radiokarbonová analýza navíc potvrdila, že toto místo bylo osídleno i v mladší až pozdní době bronzové a mladší době železné.

zdroj: ČTK
Spustit audio

Související