V liberecké nemocnici chybějí zdravotní sestry. Pomůže spolupráce s univerzitou?

26. leden 2016

České nemocnice se stále častěji potýkají s nedostatkem personálu. V Krajské nemocnici v Liberci chybějí zdravotní sestry. Zájemkyně se sice hlásí, ale nedosahují kvalit, které instituce potřebuje. Největší zdravotnické zařízení v kraji proto navázalo spolupráci s Technickou univerzitou.

Zdravotní personál postrádají hlavně na specializovaných pracovištích, kde není lehké vydržet pracovat dlouhou dobu, jak popisuje Marie Fryaufová, vrchní sestra centrálních operačních sálů: „Na ošetřovatelskou péči jsou u nich kladeny větší nároky, a tak jsou sestry fyzicky i psychicky přetížené, což se nedá dlouhodobě zvládat.“

Nemocnice v Liberci by potřebovala posílit až o několik desítek specializovaných zdravotních sester. Řešením situace by mohlo být nové propojení s libereckou univerzitou. Studenti zdravotních oborů TUL, kteří navážou dlouhodobější spolupráci s nemocnicí, mají dostávat stipendia. Během praxe si můžou vysokoškoláci vydělat až 3000 korun měsíčně.

Podle Zdeňka Kůse, rektora Technické univerzity v Liberci v současné době studenty seznamují s možností získat stipendium za spolupráci s nemocnicí. „Praxe za tři roky studia je 2300 hodin, což je velmi mnoho, na druhou stranu je to nezbytné, aby studenti získali potřebné znalosti a dovednosti přímo u lůžka pacientů,“ vysvětluje Zdeněk Kůs.

autor: Eva Malá
Spustit audio