V České Lípě začala modernizace nádraží. Cestujícím to zatím nevadí

8. leden 2016

V České Lípě začala modernizace železniční stanice, druhého největšího železničního uzlu v Libereckém kraji. Stávající nádraží je rozdělené na dvě nesouvislé části a přestavba by měla odstranit rozdělení na tratě před a za železniční budovou. Dále by měla sjednotit všechna nástupiště a posunout nádraží o 250 metrů blíže k městu.

„Výpravní budova se má přebudovat tak, že už nebude sloužit pro cestující. Bude v ní umístěná technologie, to zabezpečovací zařízení,“ vysvětluje ředitel stavby Vladimír Mikeš.

Vnitřek nádražní budovy, konkrétně čekárna, je přepažená. Za přepážkou se totiž pracuje. „Na jedné straně bývala restaurace, která je nevyužívaná. V současné době to bude místnost, kde bude technologie. V patře jsou kanceláře. Hlavně přestavujeme to přízemí a za tou přepážkou se pracuje,“ doplňuje ředitel stavby.

Cestujícím jako je Věra, Josef nebo Jitka dočasně snížený komfort v budově nevadí.

Práce u budovy železniční budovy

„Já jezdím málo a zatím mi to nevadí.“ „Mně to nevadí. Když tak tam přijdu na poslední chvíli…“ „Je to dočasně. Kdyby to bylo nastálo, nebo to trvalo dva tři roky, tak by to vadilo.“

V provozu jsou ještě stará nástupiště. Cestující k nim přichází cestou, která teď vede mimo budovu. Jízdenky si mohou stále koupit v budově, ale už nemohou do její druhé části, kde pracují dělníci.

„Vše zůstane v provozu, dokud se nevybuduje nové,“ doplňuje Vladimír Mikeš.

Vlakové nádraží se přiblíží k městu

Nádraží se má posunout o čtvrt kilometru blíže městu. Na místě bude nová staniční budova. Vyroste v místě, kde se nyní demoluje starý sklad.

„Bude tu i podchod přes celé kolejiště a vyústí na druhé straně. Tady bude stát nová staniční budova, kde se budou odbavovat cestující. Všechny koleje budou obnovené, některé budou demontované, místo nich budou postavené tři nástupiště, “ vysvětluje Vladimír Mikeš, jak budou postupovat další práce.

„Je to rozdělené tak, aby byl vždy zachovaný provoz, ale abychom zároveň mohli pracovat. Jednotlivé koleje se vylučují na určité období a v těch dnech se udělá příslušná kolej a začne se nástupiště. Když je kolej, tak se zahájí další postup a tato jde do provozu,“ dodává Mikeš.

V průběhu rekonstrukce nádraží bude docházet i k několikadenním výlukám, které budou zveřejněné s dostatečným předstihem.

Spustit audio