Těžba v Pertolticích pod Ralskem? Český báňský úřad vydá rozhodnutí do konce srpna

Těžba štěrkopísku

Český báňský úřad už má k dispozici všechny potřebné podklady k rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru štěrkopísku v Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku. Podle ředitele odboru hornictví Radima Mžyka vydá rozhodnutí do konce měsíce.

V oblasti Pertoltic pod Ralskem na Českolipsku chce těžit soukromá společnost, které Oblastní báňský úřad udělil rozhodnutí už před rokem. K vyšší instanci se ale odvolala obec Bohatice, v jejíž těsné blízkosti by měla budoucí těžba probíhat. Český báňský úřad nyní rozhodnutí potvrdí, nebo vrátí k projednání do konce srpna.

Podle nezávislého starosty Bohatic Jiřího Kováče se tamní lidé nejvíc obávají úbytku spodní vody, hluku a prašnosti. S vytěženým materiálem budou navíc nákladní vozidla jezdit přímo přes obec. Soukromá společnost, která o těžbu usiluje už zhruba deset let, jim slibuje různé kompenzace, jako třeba prohloubení studní.