Starobylý a romantický svět koní a lidí v Národním hřebčíně v Kladrubech

16. říjen 2021

Starokladrubský hřebčín patří k jedněm z nejstarších hřebčínů na světě a je také jediným, který se dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Oceněna byla dochovaná původní krajina kolem hřebčína, tradiční a starobylé postupy při chovu koní a především samotný Starokladrubský kůň. Koně v této části Polabí a speciálně kolem Kladrub nad Labem chovali už Pernštejnové a k dokonalosti tuto činnost dovedli Habsburkové.

Kladrubští koně

Vztah koní a lidí byl v této části východních Čech od pradávna velmi úzký, což se projevilo i v řadě zvyků, tradic a lidových písní. Poslechněte si v pořadu Folklorní notování.

Spustit audio