Polsko obnovilo kontroly na hranicích. Kvůli summitu ve Varšavě

Hraniční přechod s Polskem u Hrádku nad Nisou v Libereckém kraji

Polsko až do 16. února obnovilo kontroly na hranici. Důvodem je podle hraniční stráže ministerské setkání zaměřené na mír a bezpečnosti na Blízkém východě konané tento týden ve Varšavě.

Lidé by hranici měli překračovat pouze s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Nařízení polského ministerstva vnitra se týká celkem 142 hraničních přechodů s Českou republikou.

Po dobu platnosti opatření mohou lidé překročit státní hranici pouze na těchto přechodech. Kontroly jsou namátkové a návštěvníci Polska u sebe musí mít platné cestovní doklady. Počítat musí také s případnými kontrolami automobilů.

Překročení hranice mimo vybrané přechody je podle polských zákonů trestným činem, za který může být uložena pokuta ve výši 500 zlotých.

Přejezd mezi polskými a německými hranicemi u Hrádku nad Nisou