Pardubické krematorium je výjimečná stavba postavená v rondokubistickém stylu

30. září 2023

Pardubické krematorium je národní kulturní památkou. V těchto dnech si připomíná sté výročí své existence. Unikátní stavba na první pohled jako krematorium ani v nejmenším nevypadá. Pestrobarevná budova je dominantou pardubického centrálního hřbitova. A mnozí ji jistě znáte. Stala se totiž místem, kde režisér Juraj Herz natáčel slavný film Spalovač mrtvol s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.

Budova pardubického krematoria připomíná spíš než dům smutku barevnou chaloupku z pohádky. Rozmanitá fasáda, ochoz se sloupy a dominantní schodiště tvoří velmi výrazný celek. Architekt do své stavby navíc ukryl i řadu symbolů.

Krematorium bylo postaveno podle návrhu architekta Pavla Janáka v rondokubistickém stylu. Budova vznikala v období od srpna 1922 do září 1923. První obřad a kremace se tu uskutečnily 29. září 1923. S celým příběhem pardubického krematoria se nyní můžete seznámit díky venkovní výstavě v areálu Centrálního hřbitova, kterou připravily Služby města Pardubic společně s Východočeským muzeem v Pardubicích.

Světlonoši kdysi skutečně nesli světlo

U paty hlavního schodiště, které má 24 schodů, stejně jako má den hodin, stojí dvě plastiky světlonošů od sochaře Karla Lenharta. Původně jim v pochodních skutečně hořel plamen. Ochoz krematoria směřuje symbolicky na východ a na západ. Přímo ve zdech se pak nachází kolumbárium. Nedávno proběhlo jeho nákladné restaurování, včetně jednotlivých schránek.

Plastika světlonoše na schodišti pardubického krematoria

Obřadní síň si zachovala svoji historickou podobu. Je přes osm metrů vysoká a její klenba je vymalovaná modrou barvou, s dominantními zlatými slunci a florálními motivy. Původní nápis na oblouku nad katafalkem „Já živ jsem, i vy živi budete“ byl v sedmdesátých letech odstraněn. Původní varhany jsou dosud funkční.

Smuteční obřadní síň je určena pro přibližně osm desítek smutečních hostů, komornější rozloučení se odehrávají v malé obřadní síni. Krematorium, o které se stará akciová společnost Služby města Pardubic, prošlo řadou rekonstrukcí a kremační technologie byly umístěny mimo historický objekt.

Ochoz a vstupní prostory krematoria

Oslavy jubilea

Mimořádnou příležitostí pro veřejnost jsou oslavy letošního stoletého jubilea unikátní stavby, při jehož příležitosti probíhá řada akcí. Kromě stále výstavy v areálu krematoria jsou to například projekce filmu Spalovač mrtvol v obřadní síni nebo Dny otevřených dveří. Jeden z nich se uskuteční ve státní svátek 28. října.

Návštěvníci budou moci nahlédnout do historie a současnosti krematoria při komentovaných prohlídkách, a to jak do historické budovy, tak i části s kremačními technologiemi. Součástí oslav je také vydání speciální edice poštovních známek, připomínajících 100 let krematoria v Pardubicích.

Interiér pardubického krematoria
Spustit audio