Pamatujete si ještě Londýnskou ulici v Liberci? Už brzy jí budeme moct opět projet

Možná to tak nevypadá, ale snahou stavební společnosti je obtěžovat svou prací obyvatele města co nejméně.

Výměna plynovodu, kanalizace a vodovodu v Londýnské ulici v Liberci skončí 30. listopadu. Řidiči po jedné z nejfrekventovanějších výpadovek na Prahu a Děčín projedou od následujícího dne.

Ředitelství silnic a dálnic bude v rekonstrukci ulice pokračovat i v následujícím roce. Příští rok v létě se úpravy dočká světelná křižovatka na Letné. 

V opravených ulicích je nový povrch

Město Liberec zatím postupně dokončuje rekonstrukce přilehlých ulic U Jeslí a Příkrá. Hokešova ulice, tedy spojnice Londýnské, je už hotová. Kromě nového asfaltu je v ulici také nové úsporné veřejné osvětlení.

Opravy se protáhly

Opravy silnice v Londýnské ulici trvaly hodně dlouho. Stavbaři situaci vysvětlují tím, že jinak to ani nejde; podzemí Liberce je složité a skrývá nejedno překvapení, které musí při rekonstrukcích sítí řešit za pochodu.

Opravy Londýnské a přilehlých ulic v Liberci se chýlí ke konci

Snaha města byla vylepšit povrchy v Londýnské a okolních ulicích a zbudovat tam i chodníky. Protože podzemím vedli už hodně staré sítě, naplánovali i jejich rekonstrukci. V případě Londýnské to bylo složitější o to, že potrubí, které vede do páteřní stoky, má v cestě řeku. Tu stavebníci podešli takzvanou shybkou. Vybudovali ji před dvěma lety a při té příležitosti také opravili most nad Nisou. Až potom mohli začít s rekonstrukcemi sítí v Londýnské a okolí.

Opravy Londýnské ulice zdržely neplánované opravy

Aby ani to nebylo úplně jednoduché, zjistili, že nad vodovodním potrubím tu vede plyn. Podle dnešních norem je to nepřípustné, proto museli plynaři proto nejdřív vymístit plynovod, aby se stavebníci vůbec dostali k vodě. V jednom místě zjistili, že trasu potrubí kříží optické kabely a museli změnit hloubku pro uložení potrubí.

Po skončení všech oprav bude v Londýnské nová kanalizace, vodovod a plynové potrubí, a také nový povrch silnice a nové chodníky.