Největší transformátorovou rozvodnu na Českolipsku modernizují za provozu

26. listopad 2013

Na největší transformátorové rozvodně Babylon na Českolipsku se v současnosti všechno předělává. Staré vybavení se likviduje a namísto něj se instaluje nové. Rozvodna prochází modernizací a celý areál se rekonstruuje. Důvody jsou dva. Zařízení dosluhuje, protože rozvodna tu nepřetržitě běží od svého postavení v roce 1980, a zvýšil se také odběr elektrické energie.

Na rozvodně Babylon nedaleko České Lípy pobíhají stavebníci i odborníci, kteří lezou po stožárech.

„Na místě stávající rozvodny roste úplně nová rozvodna. V letošním roce se stihlo zrekonstruovat pole pro vedení V450 a V451,“ říká Tomáš Petržílka, vedoucí odboru správy majetku společnosti ČEPS, která provozuje energetickou přenosovou soustavu.

Na rozvodně jsou stále stožáry, dráty a k tomu potrubí. „Přecházíme na trubkové přípojnice, takže se vymění kompletně vybavení pole - vypínač, odpojovač a přístrojové transformátory proudu a napětí. Je to včetně konstrukcí, komunikací a kanalizace. Propojujeme původní a staré zařízení i za cenu nějakých provizorií,“ vysvětluje Petržílka.

Zařízení má totiž odslouženo a za poslední roky došlo i k nárůstu spotřeby energie.

„Dalším faktorem je, že naše republika musí odolávat přetoku energie přes hranice. Tomu pomůže větší odolnost těchto stanic a vedení v Libereckém a Ústeckém kraji,“ pokračuje energetik.

Mezi stožáry venkovního vedení je vzdálenost 300 až 400 metrů. V některých místech je to zhruba 150 metrů. Je to díky tomu, že jsou úhly propojení drátů příznivější. Pracovníci několik desítek metrů nad zemí propojují původní zařízení s novým. Na rozvodně jsou i dva transformátory. Jeden už prošel výměnou.

„Tento nahradil původní transformátor sovětské výroby. Výměna transformátoru trvá přibližně pět měsíců. Druhý transformátor, který se bude měnit, stále ještě běží. Byl uveden do provozu v roce 1980, vyroben byl o rok dříve ve Velké Británii. Je to rarita, protože v té době byly uváděny do provozu transformátory sovětské nebo tuzemské výroby,“ dodává Tomáš Petržílka.

Celá rekonstrukce by měla skončit příští rok na podzim.

autor: Tomáš Mařas
Spustit audio