Nedělní Noční linka: Jak poznat podvodníky od dobrovolníků?

6. leden 2019

Přispíváte finančními dary do sbírek? Čím vás přesvědčí, abyste přispěli do kasičky? Jste důvěřiví, nebo si každého, kdo požádá, byť o malý dar, prověřujete? Myslíte si, že jste někdy naletěli podvodníkovi? Dá se vůbec takový šejdíř poznat? Proč peníze na ulici nikomu do kasičky nedáváte?

V těchto dnech potkáte v ulicích měst i vesnic dobrovolníky, kteří pomáhají při Tříkrálové sbírce. Tu pořádá Charita České republiky už od roku 2001 a jde o největší sbírkovou a dobrovolnickou akci u nás.

Výtěžek pomáhá nemocným, handicapovaným, seniorům nebo matkám s dětmi v tísni. Část sbírky putuje na humanitární pomoc do zahraničí, ale většina peněz pomůže lidem ve vašem blízkém okolí. Jejich příběhy zveřejňuje charita na svém webu.

Z loňské Tříkrálové sbírky se například podařilo finančně podpořit vybudování bezbariérové odlehčovací služby Červánky na Pardubicku, která pomáhá seniorům a jejich pečujícím rodinám. Tříkrálové dary zaplatily i šicí stroj pro sociálně terapeutickou dílnu v Králíkách nebo zdravotní masáže v denním stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou, kde nachází útočiště senioři a handicapovaní.

Koledníci Tříkrálové sbírky mají úředně zapečetěnou kasičku, najdete na ní nálepku se znakem Charity a číslo. To musí být totožné s číslem průkazky, kterou se vedoucí skupiny koledníků na přání prokáže. Průkazka je opatřena logem Tříkrálové sbírky, Charity, údaji koledníka a podpisy zástupců Charity.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?