Města zajišťují údržbu silnic a chodníků ve svém majetku. Odpovědnost za chodníky soukromých majitelů nemají

20. leden 2022 10:35

Každoročním zimním tématem jsou zaváté a namrzající chodníky i silnice. Jak si se zimní údržbou poradila města v našem kraji a jestli na to mají dostatek lidí i materiálu, zjišťovala redaktorka Jana Švecová.

Čtěte také

Údržbu městských chodníků, ale také třeba autobusových zastávek zajišťují servisní organizace, s nimiž mají města smlouvu. To je například případ České Lípy. Nebo se jedná o příspěvkové organizace města, jako jsou technické služby, jako je tomu v Jablonci nad Nisou, Harrachově nebo v Liberci. Třetí variantou, kterou využívají hlavně menší města, je vlastní údržba.

Chodníky se mají udržovat podle plánu zimní údržby, který města schvalují ještě před zimou. Ten by měl zajistit jak dostatek materiálu na posyp, tak i pracovníků. V Harrachově začali navíc letos používat místo klasického posypu takzvanou solnaku, tedy sůl rozpuštěnou ve vodě, která účinkuje rychleji.

Města udržují chodníky ve svém majetku a v režimu plánu zimní údržby, do kterého třeba v Jablonci nad Nisou nebo Turnově zahrnují stále víc úseků. Může se ale stát, že některé části města jsou z plánu zimní údržby vyňaty. Jen v Liberci jsou takových míst desítky.

Podle vedoucího technického odboru libereckého magistrátu Lukáše Hybnera jde o chodníky, kam se kvůli šíři nebo sloupům veřejného osvětlení nedostane žádná technika. A některé jsou v takovém sklonu, že by to nebylo pro malé frézy nebo traktůrky bezpečné. Města také nenesou odpovědnost za chodníky, které jsou v majetku soukromých subjektů.

„Pokud město není vlastníkem nějakého objektu, ať je to dům, nebo chodník, pak odpovědnost za údržbu, myšleno například sníh na střeše, nebo stavební stav ohrožující bezpečnost veřejného prostoru a podobě, pak ta odpovědnost jde za vlastníkem objektu,“ vysvětlila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Na úklid sněhu a ledu před soukromými objekty by měli dohlížet strážníci.

Nabízí se otázka, proč místa mimo zimní údržbu město nepošle pracovníky s lopatami. Podle odpovědných pracovníků to není možné kvůli velkému počtu takových těžko dostupných míst. Jen v Liberci jsou jich údajně desítky.

Město nicméně vysílá pracovníky ruční údržby na liberecká sídliště, kam se také nedostane technika, ale údržba je tam nutná kvůli velkému počtu obyvatel. Liberec má v plánu zimní údržby přes 170 kilometrů chodníků a přes tři sta zastávek MHD. Sousední Jablonec nad Nisou uklízí 63 kilometrů chodníků, 135 autobusových zastávek a 200 přechodů pro chodce.

autoři: Jana Švecová , reČRoL
Spustit audio

Související