Liberecká spalovna bude nabízet stavební materiál z popílku dál

16. leden 2013

Liberecká spalovna komunálního odpadu má na stavební materiál vyrobený z popílku osvědčení až do roku 2015. Proto ho bude dále nabízet firmám jako podklad pro výstavbu cest, silnic a na další stavební práce.

Ekologické sdružení Arnika ale tvrdí, že materiál obsahuje rakovinotvorné dioxiny a další nebezpečné látky. Arnika to dokládá výsledky chemického rozboru materiálu použitého na zasypání drenáže u Frýdlantu.

Podle České inspekce životního prostředí pochází materiál z devadesáti procent ze spalovny. Inspektoři budou teď po konzultaci s ministerstvem životnímu prostředí usilovat o zákaz nebo omezení využívání této stavebniny.

Spustit audio