Lékař J. A. Stolz zachránil Ústí a Teplice před epidemií tyfu a shromáždil jedinečnou mineralogickou sbírku

11. červen 2020

Dnes vám představíme mineraloga Johana Antona Stolze. Narodil se v 11. června 1778 v Praze. Mládí strávil v Jáchymově, dospívání v Chebu, kde studoval na gymnáziu. Pak odešel do Prahy na univerzitu, kde vystudoval medicínu.

Po promoci v roce 1804 získal místo městského lékaře v Ústí nad Labem. Svoje medicínské schopnosti osvědčil zejména v roce 1813, kdy po bitvě u Chlumce ve městě vypukla tyfová epidemie.

Stolzovi se podařilo její ohnisko zlikvidovat a zabránit dalšímu šíření. Za to byl vyznamenán císařem Františkem. Následující rok Johan Anton Stolz odešel do Teplic, kde nastoupil na místo lázeňského lékaře. I v tady se mu podařilo zastavit šíření tyfu.

Do dějin vědy se ale Stolz zapsal díky zálibě, ke kterého ho přivedlo dětství v hornickém Jáchymově: mineralogii. Zkoumal a popisoval dosud neznámé horniny v Labském údolí, Českém středohoří a Krušných horách. Jedna z nich, wolfram olovnatý z Cínovce, po něm byla pojmenována – nese název stolzit.

Kvůli mineralogii byl v kontaktu s německým geologem Alexandrem von Humboldtem, českým mineralogem Janem Svatoplukem Preslem, ale také s Johannem Wolfgangem Goethem. Patřil také mezi vědce, kteří budovali České muzeum, předchůdce dnešního Národního muzea.

Johan Anton Stolz za svůj život vytvořil velmi rozsáhlou a cennou sbírku hornin a minerálů. Přál si, aby po jeho smrti zůstala v celku a v Čechách. Bohužel Stolzův syn tuto pozoruhodnou sbírku později rozprodal do všech koutů světa. Její významná část je dnes v Japonsku.

Lékař a mineralog Johan Anton Stolz zemřel 17. srpna 1855 v Teplicích.

Die heutige Sendung schließen wir mit dem Jubiläum der Woche. Wir stellen ihnen den Mineralogen Johann Anton Stolz vor. Stolz wurde am 11. Juni 1778 in Prag geboren. Seine Jugendzeit verbrachte er in St. Joachimsthal,  das Heranreifen in Eger, wo er am Gymnasium studierte. Danach studierte er Medizin an der Prager Universität. Nach seiner Promovierung im Jahre 1804 wurde Stolz Stadtarzt in Aussig a.d. Elbe.

Seine medizinischen Fähigkeiten zeigte er vor allem im Jahre 1813, als nach der Schlacht bei Kulm eine Typhusepidemie ausbrach: Stolz konnte das Zentrum der Seuche neutralisieren und weitere Verbreitung stoppen. Dafür wurde er vom Kaiser Franz ausgezeichnet. Im nächsten Jahr ging er nach Teplitz, wo er die Stelle des Bäderarztes besetzte. Auch dort konnte er Verbreitung von Typhus stoppen. 

In die Geschichte der Wissenschaft schrieb sich Johann Anton Stolz aber wegen seinem Hobby ein: schon in seiner Kindheit sammelte Stolz Steine in St. Joachimthal: er erforschte und beschrieb die Mineralien nicht nur im Erzgebirge, aber auch im Elbtal und Böhmischen Mittelgebirge. Ein Mineral: Wolframbleierz wurde sogar nach ihm benannt: Stolzit. Johann Anton Stolz war wegen den Mineralien mit dem deutschen Geologen Alexander von Humbolt, böhmischen Mineralogen Jan Svatopluk Presl aber auch mit Johann Wolfgang von Goethe im Kontakt.

Stolz gehörte auch zu den Wissenschaftlern, die das Böhmische Museum (heute das Nationalmuseum in Prag) mitaufbaute. Stolz schuf in seinem ganzen Leben eine große Sammlung an Gesteinen und Mineralien. Er wünschte sich, dass sie in Böhmen bleibt, jedoch hat sein Sohn die Sammlung in alle Ecken der Welt verkauft. Ein Großteil befindet sich in Japan.

Der Arzt und Mineraloge Johann Anton Stolz starb am 17. August 1855 in Teplitz.

Spustit audio