Kde se kopne, tam se něco najde, aneb na Turnovsku mají archeologové stále napilno

1. červen 2020

Nechte se pozvat za nejnovějšími nálezy ze starší doby železné a dokonce i z mladší doby bronzové, o které se s naším redaktorem podělil archeolog Jan Prostředník.

I když stavebníci z toho většinou radost nemají, jen málo staveb na Turnovsku, a to i těch malých, se obejde bez záchranného archeologického průzkumu. Pravěké nálezy zachytili archeologové při stavbě garáže v Přepeřích a při přípravě stavební parcely v turnovském Mašově. S archeologem Muzea Českého ráje v Turnově Janem Prostředníkem se na lokality vydal redaktor Jaroslav Hoření.

O nálezech, které můžete vidět ve fotogalerii, nám archeolog Jan Prostředník napsal:

V Přepeřích jsme v období let 2018 - 2019 objevili pozůstatky po sídlištních aktivitách lidu popelnicových polí (kolem roku 1 000 př. n. l.). Vzhledem k tomu, že kulturní vrstva i zahloubené objekty pokračovaly i v prostoru, který má být v brzké době zastavěn 7 rodinnými domy, zahájili jsme předstihový archeologický výzkum i na těchto budoucích staveništích. Průzkum zde bude dokončen před zahájením výkopů pro základové pasy domů a stavebníci tak nebudou ze strany archeologů omezování. Nebude se tak naštěstí opakovat známý případ z Příšovic v poloze Cecilka, kde si stavebníci nevědomky zakoupili stavební parcely na žárovém pohřebišti z pozdní doby bronzové a záchranný výzkum probíhal bohužel až následně.

V Přepeřích jsme v souvislosti se stavbou rodinného domu v bezprostřední blízkosti bytové zóny prozkoumali i 14 zahloubených sídlištních objektů, které náležely do závěru mladší doby kamenné (5. tisíciletí př. n. l.). Vedle pěkně zdobených keramických nádob byly ve výplních sídlištních jam objeveny i zlomky kamenných seker z metabazitu typu Jizerské hory. Z této suroviny, která se vyskytuje mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem byly před 7 000 lety vyráběny kamenné sekery a další broušené nástroje, se kterými bylo obchodováno na území takřka celé soudobé Evropy.

A jak archeolog Jan Prostředník dodává, archeologické nálezy může přinést i výkop pro elektrický kabel, jak se potvrdilo v turnovské části Daliměřice.

autor: Jaroslav Hoření | zdroj: archiv archeologa Jana Prostředníka
Spustit audio

Související