Jizerka, nejvýše položená osada Jizerských hor aneb Za zašlým světem sklářů

16. říjen 2017

Jizerka je nejproslulejší a také nejvýše položenou osadou Jizerských hor. Pohled na soubor starobylých dřevěných chalup na rozlehlé louce mezi lesy patří k typickému obraz zdejší krajiny, nemůže chybět v žádné knize, na žádné zdejší pohlednici.

Díky jedinečným hodnotám starých staveb je od roku 1995 Jizerka vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury.

Vesnička sklářů i dřevařů

Jizerka je poprvé připomínána roku 1539 jako obydlí českých ptáčníků. Žili zde v nuzných chatrčích společně s dřevorubci a pastevci. Až roku 1828 šlo o velmi opuštěné místo, ale tehdy zde byla sklářem Franzem Riedelem postavena první skelná huť, jejíž zbytky jsou dosud patrné poblíž dřevěného tzv. panského domu – původního obydlí huťmistra a pěkné ukázky horského domu pro honoraci. V roce 1866 zde byla zřízena druhá sklářská manufaktura, jejíž budova sloužila svému účelu do roku 1911 a dodnes stojí.

Od 19. století je Jizerka vyhledávaným turistickým centrem hor – řada krásných dřevěných chalup jizerskohorského typu zde byla přeměněna na rekreační objekty, po odsunu původních německých obyvatel po 2. světové válce je prakticky celá osada využívána pouze pro turistické účely – původní pastevectví zde prakticky zaniklo.

Muzeum Jizerských hor v bývalé škole

Osada Jizerka

S historií osady se dnes můžeme seznámit v Muzeu Jizerských hor, které se nachází v budově bývalé školy uprostřed obce. Expozice je zaměřena na starou tvář hor; dotváří ji typické atributy zdejšího horalského života jako staré saně na dříví, krosny, truhlářská lavice na výrobu šindelů, ruční brus zemědělského a domácího nářadí, staré ručně vyrobené lyže či nářadí používané při těžbě dřeva.

Donedávna býval snad nejproslulejší chalupou na celé Jizerce tzv. Hnojový dům, známý též pod německým označením Misthaus, v němž žil světoběžník Gustav Ginzel (1933–2008); dnes je kultovní dům bohužel nepřístupný.

Osada Jizerka
Spustit audio