Jeden z šéfů východoněmecké tajné policie Stasi se narodil Liberci

24. leden 2020

V dalším výročí týdne si představíme vysokého představitele východoněmecké Stasi Rudiho Mittiga. Narodil se 26. ledna 1925 v Liberci v rodině majitele továrny na limonády.

Studoval na stavební škole, kterou nedokončil, protože narukovat do Wehrmachtu na východní frontu. Zde upadl do sovětského zajetí, kde začal v roce 1948 navštěvovat tzv. Antifa-Schule. Tato škola převychovávala německé zajatce v komunistickém duchu.

V roce 1949 byl Mittig ze zajetí propuštěn, usadil se v NDR, kde dokončil vzdělání. Vstoupil do německé komunistické strany/ SED a po nějaké době začal pracovat na ministerstvu státní bezpečnosti známé pod zkratkou Stasi, východoněmeckou tajnou službu a rozvědku.

Rudi Mittig tu nejprve pracoval jako řadový úředník, postupně se dostal až na místo vedoucího okresní správy Postupim, pak zastával funkci vedoucího hlavního hospodářského oddělení.

Mezitím na vysoké škole Stasi získal titul doktora práv a v roce 1974 byl jmenován náměstkem ministra Stasi. Ve stejném roce obdržel Vaterländischen Verdienstorden/ Vlastenecký záslužný řád.

Rudi Mittig zároveň zastával funkce v komunistické straně, kde to dotáhl až na člena ústředního výboru strany. Jeho kariéru ukončila revoluce v roce 1989. Až do své smrti v roce 1994 žil liberecký rodák Rudi Mittig v Berlíně.

Im heutigen Jubiläum der Woche stellen wir ihnen einen hohen Vertreter der ostdeutschen Stasi vor: Rudi Mittig. Mittig wurde am 26. Januar 1925 in Reichenberg geboren. Sein Vater war Limonadenfabrikbesitzer, seine Mutter Hausfrau. Nach dem Abitur besuchte Mittig von 1939 bis 1942 die Ingenieurschule und lernte den Beruf des Maurers. 1943 wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Zwischen 1945 und 1949 befand er sich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und besuchte dort ab 1948 die Antifa-Schule, die die Studenten im kommunistischen Sinne erzog.

Im Jahre 1949 wurde Mittig aus der Gefangenschaft entlassen und lies sich in der DDR nieder, wo er seine Ausbildung beendete. Er tritt der SED bei und nach einiger Zeit fing er an am Ministerium für Staatssicherheit zu arbeiten. Die sog. Stasi war ostdeutscher Nachrichtendienst und Geheimpolizei. Rudi Mittig fing dort als einfacher Angestellter an, konnte aber seine Karriere ausbauen, bis er bei der Bezirksverwaltung Potsdam in 1953 die Leitung übernahm. 

An der Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit schloss er 1968 als Diplom-Jurist ab. In 1975 übernahm Mittig den Posten des stellvertretenden Ministers für Staatssicherheit. Im gleichen Jahr erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden in Gold. 1976 wurde er Kandidat des Zentralkomitees der SED, 1986 wurde er zum vollwertigen Mitglied. Im Zuge der friedlichen Revolution wurde Mittig im Dezember 1989 von seinen Funktionen entbunden und im Januar 1990 entlassen. Bis zu seinem Tod am 28. August 1994 lebte Mittig in Berlin.

Spustit audio