Jana Štefková a Martina Rejzlová: matka a dcera, krajkářky z Vamberka

26. červen 2021

Pravlastí krajek je prý Itálie, odkud se v 16. století rozšířily tyto překrásné ozdobné textilie do celé Evropy. Archeologické nálezy z Kypru ze 4. století nebo ze starověkého Egypta ale dokazují, že krajkářské umění je mnohem starší.

V Čechách se od poloviny 17. století krajkářství kontinuálně udrželo ve východočeském městečku Vamberk a okolí a krajkářky (i krajkáři) tam dokážou paličkovat překrásné vzory dodnes.

Jednou z nejproslulejších vambereckých krajkářek je Jana Štefková, která za to loni získala od ministerstva kultury titul Nositelka tradice lidového řemesla. Do její dílny i do místního muzea krajek se spolu s její dcerou – etnoložkou a rovněž krajkářkou - Martinou Rejzlovou jsme se vydali odhalit tajemství vambereckých krajek.

Spustit audio