Jak se v Lindavě rodí křehká krása pod rukama Jiřího Pačinka?

r_2100x1400_regiony.png

Sklářský umělec Jiří Pačinek ve své sklářské huti v Lindavě tvoří rozměrné objekty pro významné designéry, spolupracoval například s Bořkem Šípkem. Čím dál víc se ale věnuje vlastní tvorbě. Jedno své nové skleněné dílo se rozhodl věnovat křesťanské Nadaci Euronisa z Liberce.