Hygienici hledající zdroj epidemie ve městě aneb Konference Zdraví a GIS na Technické univerzitě v Liberci

Liberečané mohli v uplynulých dnech vidět desítky hygieniků zahleděných do mobilních telefonů. Konal se zde totiž 1. ročník mezioborové odborné konference na téma využití geografických informačních systémů v oborech ochrany veřejného zdraví, prostorové epidemiologie a zdravotnictví.

Odborníci z celé republiky i zahraničí jednali v uplynulých dnech v sídle liberecké univerzity o využití Geografických informačních systémů v praxi.

1. ročník konference Zdraví a GIS v Liberci

Moderní technologie pomáhají hygienikům rychleji a snadněji odhalovat zdravotní rizika. Informace získané z digitálních map plných aktuálních údajů z terénu jsou nepostradatelné třeba i pro záchranáře, kteří díky nim rychleji objeví zraněné. Tato data se nazývají Geografické informační systémy – zkráceně GIS.

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky

„Digitální technologie jsou dnes už velmi dobře dostupné. Jsou připraveny nasadit řešení do reálné praxe a do terénního šetření, Ať už při epidemologii nebo ve zdravotních datech,“ vysvětluje expert z liberecké Technické univerzity Daniel Vrbík.

Krajská hygienická stanice a Technická univerzita v Liberci spolupracují na využití geografických informačních systémů přibližně deset let. Na přípravu digitálních dotazníků, které by usnadnily sběr dat pro mapové systémy přímo v terénu, získala univerzita čtyřmilionový grant.

„Takovým prvním krůčkem byl rok 2012 a metanolová kauza,“ říká ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta. Cílem systému je propojit a analyzovat dostupné informace ze všech oborů a využívat je v praxi.

„Mapy jsou chytrý způsob sdělení a komunikace, digitální technologie nám pomáhají být rychlejší a v otázkách zdraví právě o tu rychlost často jde,“ říká expert v oboru aplikované geografie a geoinformatiky Jiří Šmída. „Myslím si, že díky univerzitě je tu nastartována, co se týče aplikace GIS, poměrně zajímavá budoucnost, která nám umožní pracovat efektivně,“ doplňuje Jana Loosová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci.

Letošní konference je jedinou akcí na téma GIS a veřejné zdraví v České republice sledující aktuální celosvětový trend zvyšování efektivity práce zdravotníků prostřednictvím zapojování metod GIS. Zúčastnili se jí delegáti zastupující jak univerzity, tak zdravotní sektor a státní správu (namátkou většinu krajských hygienických stanic, státní zdravotní ústav, ministerstvo zdravotnictví, nemocnice, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, zdravotní pojišťovny). Zastoupeny byly i zahraniční univerzity z Nového Zélandu a Dánska.

Spustit audio
autoři: Lucie Fürstová , | zdroj: ČTK

Související