Co darovat k Vánocům? Třeba audio nahrávku Nového zákona

22. prosinec 2006

V posledních dnech před Štědrým večerem si mnozí lámou hlavu nad tím, jakým dárkem potěšit své blízké. Křesťanům by třeba mohla udělat radost zvuková nahrávka Nového zákona, které propůjčily své hlasy známí čeští herci. Zvuková nahrávka Nového zákona v překladu Nové Bible kralické obsahuje více než 20 hodin předčítání.

Zájemci o sadu 19-ti CD s nahrávkou si ji mohou koupit v síti Levné knihy za cenu 299 Kč, což je pouze cena nosiče a náklady prodeje, vlastní nahrávka je zdarma a je volně šiřitelná. Nahrávka je také zdarma ke stažení na internetových stránkách Nadačního fondu Nové Bible kralické http://www.nbk.cz

Prostřednictvím nového překladu a jeho atraktivní interpretace se autoři snaží oslovit co nejširší okruh veřejnosti a nabídnout jí srozumitelný text v soudobém jazyce, který je obsahově věrný originálu a zachovává sílu a krásu překladu Kralické Bible z roku 1613. Hlavním překladatelem textu Nové Bible kralické a iniciátorem projektu je Alexandr Flek:

Alexandr Flek křtí nahrávku Nového zákona. Vlevo je režisérka Marka Míková, vpravo ředitel Nadačního fondu Nové Bible kralické Jan Talafant

"Tou myšlenkou jsem se zabýval léta a nejen já, ale i věřící lidé v mém okolí. Bylo zvláštní, že jsme byli mladí lidé, kteří většinou nevyrostli v křesťanských rodinách, ale velice jsme milovali kralický překlad Bible, který oproti tomu modernějšímu ekumenickému nám nějakým způsobem více vyhovoval - pro určitou sílu svého vyjádření, pro přímost a prodchnutost něčím nevyslovitelným. Ale ten kralický překlad je dnes tak vzdálený modernímu jazyku, že je velice omezeně použitelný. Takže vznikla touha, aby byl k dispozici překlad, který by byl takový jako ten kralický v těch literárních kvalitách a v něčem tom nevyslovitelném, co jsem zmínil, který by překládal v podobném duchu, podobným způsobem, jako kdysi ti kraličtí, ale aby to byl překlad v současné češtině. Vnímali jsme takovouto potřebu ještě před revolucí, potom přišla náboženská svoboda a my jsme se rozhlíželi, kde a kdy se už konečně Bible začne překládat znovu, protože v národech nejen na západ od nás, ale i na východ, na sever, na jih je běžné, že existuje řada překladů do moderního jazyka. Ale neviděli jsme, že by něco takového vznikalo u nás, a tak jsme po tom toužili a toužili, až jsme pojali odvahu, nebo spíš drzost, pustit se do toho. Tomu předcházela spousta mezikroků, studia apod. Potom nakonec v roce 1998 vyšel Nový zákon v prvním vydání a od té doby překládáme Starý zákon."

Do projektu nahrávky Nového zákona se ochotně zapojily české herecké osobnosti, které propůjčily své hlasy jednotlivým autorům Nového zákona. Patří mezi ně Petr Forman (evangelista Matouš), David Vávra (Marek), Jan Vondráček (Lukáš), Jan Potměšil (Jan), Ladislav Matějček (Pavel), Josef Somr (Petr), Ivan Vyskočil (Juda), Luboš Veselý (Jakub). Některé pasáže byly pro zpestření doplněny hlasem Jarky Kretschmerové, Lucie Trmíkové, Vítka Bruknera a Aleše Juchelky. Nahrávka kromě mluveného slova obsahuje také hudební doprovod. Každá biblická kniha je doprovázena jedním hudebním nástrojem, který oživuje a proplétá mluvené slovo.

Zleva: Marka Míková, Alexandr Flek, Jan Potměšil, Josef Somr a Lucie Trmíková

Režisérka Marka Míková k načítání Nového zákona uvedla: "Klíč k tomu, jak to namluvit, byl v tom, že příběhy zažili lidé stejní, jak jsme my. Žili sice před dvěma tisíci lety, ale boleli je stejné věci jako nás, smáli se, brečeli, někdy nevěřili, bylo jim něco neuvěřitelné a zase vzápětí jim to bylo všechno jasné. A toto jsme se všichni snažili do toho načítání dostat."

K mikrofonu jsem pozvala také herce Josefa Somra:

Jak jste se dostal k projektu čtení nového překladu Nové Bible kralické?

Kontrabasista Rostislav Tvrdík

"Samozřejmě jako ke každé práci čirou náhodou tím, že mě někdo oslovil, což byla paní režisérka Míková. A takovýto úkol se nemůže odmítnout, jelikož dobrý text se předpokládá a paní režisérka byla zárukou toho, že i práce bude dobrá."

Jakou biblickou postavu jste konkrétně načítal?

"Zřejmě vzhledem ke svému věku jsem načítal Petra a byl jsem rád, protože myslím, že i v Bibli je Petr pojat jako zralý, nikoliv samozřejmě starý, ale zralý muž se zralými názory a myslím, že vždy se mi líbil nejvíc, pokud bych měl mluvit jako o hrdinovi."

Spustit audio