Archeologové odkryli v Jilemnici středověké hroby. Nejspíš našli nejstarší Valdštejny

6. květen 2017

Unikátní nález ohlásili archeologové v areálu zámku v Jilemnici. V presbytáři gotického kostela svaté Alžběty, na jehož místě dnes stojí zahradní domek, našli tři středověké hroby. Vzhledem k jejich umístění v nejposvátnější části někdejšího kostela proto předpokládají, že jde nejstarší Valdštejny. Ti ve 14. století jilemnické panství vlastnili.

„Díváme se na tři hroby, které můžeme datovat do 14. století. My se nacházíme v presbytáři kostela svaté Alžběty, který byl vystavěn v závěru 13. Století. V té době vlastnili jilemnické panství Valdštejnové, tak je na 99,9 % jasné, že jsme odkryli hroby původních majitelů,“ popsal turnovský archeolog Jan Prostředník. V bývalém zahradním domku jsou zatím odkryté tři kosterní pozůstatky, ale archeologové předpokládají, že jich bude v místě nálezu více.

Co zatím našli

„Máme tady kostru, nejspíše muže, ale čekáme samozřejmě na antropologické posouzení, která u levé kyčle má přezku. Můžeme se domnívat, že pokud je to muž, měla by to být přezka po upevnění meče,“ doplnil Prostředník. Archeologové jsou za tím na úrovni hrobové vrstvy a potřebují odkrýt a vyzvednout ještě tři hroby. Do podloží jim prý zbývá ještě asi půl metru. Kromě lidských ostatků zatím našli zlomky náhrobku s výjevem rytíře ve zbroji a s nápisem. Zlomek bude nejspíše renesanční. „Jinak máme nějaký sortiment želez, keramiky a objevují se tady i okenní sklíčka z kostela,“ uvedl technik Lukáš Gál, který nález odkrývá.

Tři kosterní pozůstatky patří prý s největší pravděpodobností nejstarším Valdštejnům

Význam nálezu

„Teď jsme už hodně hluboko, takže samozřejmě Valdštejnové. To budou jedni z těch prvních majitelů jilemnického panství. Ukazuje se, že už i za nich to bylo jejich pohřební místo. My jsme předpokládali, že ti nejstarší byli pohřbíváni v nedalekých Horních Štěpanicích u hradu. Teď se ukazuje, že už i oni byli pohřbíváni tady. Znamená to, že ta zdejší tvrz byla zřejmě mnohem větší a významnější, nežli jsme vůbec tušili,“ uvedl Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.

Bývalý zahradní domek, na jehož místě stával gotický kostel

Archeologové vzali genetické vzorky a je velmi pravděpodobné, že budou v Jilemnici hledat potomky Valdštejnů a Harantů. Podobný výzkum už provedli například po nálezech v Raspenavě nebo v Hrádku nad Nisou.

Spustit audio